Khonraad is mensenwerk

Khonraad is sinds 2002 hét landelijke platform voor de ondersteuning van uw werkprocessen binnen de wetten Wvggz, Wzd en Wth.

Khonraad verzorgt alle informatie-uitwisseling tussen ketenpartners (zoals GGZ, politie en gemeenten) en met de wettelijke partijen zoals het OM, Raad voor Rechtsbijstand, CIZ, IGJ, PVP.

Door de efficiënte workflow en actuele informatie in de keten krijgt de betrokkene tijdig passende zorg.

Khonraad is mensenwerk

Bij Khonraad zetten we altijd de mens centraal. Met onze software zorgen we dat alle ketenpartijen, zoals gemeentes, zorginstellingen, advocaten en  belangenorganisaties hun werkprocessen in crisissituaties snel, efficiënt en veilig uitvoeren.

Dat doen we voor de volgende wetten:

  • Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, voorheen Wet Bopz)
  • Wzd (Wet zorg en dwang)
  • Wth (Wet tijdelijk huisverbod) Ons hart ligt bij hulpverlening en techniek.

Samen met iedereen die in of rondom crisissituaties werkt, digitaliseren we al ruim 20 jaar hun werkprocessen. Daardoor kosten ze minder tijd en zijn betrokkenen sneller geholpen.