Crisismaatregel

Het opleggen van een crisismaatregel is voor de betrokkene en de naaste omgeving een ingrijpende gebeurtenis.

De crisismaatregel is een noodmaat­regel, die opgelegd kan worden indien er sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, vermoedelijk veroorzaakt door een psychische stoornis. Er is geen alternatief om dit nadeel op een andere manier af te wenden. Khonraad is ingericht om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, met als doel dat de betrokkene zo snel mogelijk de zorg krijgt die nodig is.

Crisismaatregel

Het opleggen van een crisismaatregel is voor de betrokkene en de naaste omgeving een ingrijpende gebeurtenis.

De crisismaatregel is een noodmaat­regel, die opgelegd kan worden indien er sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, vermoedelijk veroorzaakt door een psychische stoornis. Er is geen alternatief om dit nadeel op een andere manier af te wenden. Khonraad is ingericht om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, met als doel dat de betrokkene zo snel mogelijk de zorg krijgt die nodig is.