De Nationale Hoorservice

Het horen door de burgemeester voorafgaand aan een crisismaatregel is bedoeld om de betrokkene gelegenheid te geven om zijn of haar zienswijze op de verplichte zorg kenbaar te maken.

Om te kunnen voldoen aan deze hoorplicht is 24/7 ad hoc beschikbaarheid vereist van een competente professional. Gemeenten kunnen ervoor kiezen het horen uit te laten voeren door derden, in opdracht van de burgemeester. Van juridisch belang daarbij is een onafhankelijke positie van de opdrachtnemer.

Aangezien de workflow voor de uitvoering van de crisismaatregel in Khonraad plaatsvindt, hebben we het als een logische stap gezien om de invulling van de hoorplicht ook door Khonraad te laten organiseren. Daarbij is het streven om te zoeken naar de optimale combinatie tussen het product Khonraad en de dienstverlening van de Nationale Hoorservice.

De Nationale hoorservice

Het horen door de burgemeester voorafgaand aan een crisismaatregel is bedoeld om de betrokkene gelegenheid te geven om zijn of haar zienswijze op de verplichte zorg kenbaar te maken.

Om te kunnen voldoen aan deze hoorplicht is 24/7 ad hoc beschikbaarheid vereist van een competente professional. Gemeenten kunnen ervoor kiezen het horen uit te laten voeren door derden, in opdracht van de burgemeester. Van juridisch belang daarbij is een onafhankelijke positie van de opdrachtnemer.

Aangezien de workflow voor de uitvoering van de crisismaatregel in Khonraad plaatsvindt, hebben we het als een logische stap gezien om de invulling van de hoorplicht ook door Khonraad te laten organiseren. Daarbij is het streven om te zoeken naar de optimale combinatie tussen het product Khonraad en de dienstverlening van de Nationale Hoorservice.